Quantcast
Radio1_v_zivo


Priznanje za dobro delo celjski šoli
| 16. 2. 2021 13:00
IV. OŠ Celje je dobila standard kakovosti ISO 9001:2015
Ključne besede:     Certifikat    IV. OŠ Celje    učenci    dobro delo
šola
Certifikat je rezultat dobre poslovne prakse na IV. osnovni šoli Celje.

IV. osnovna šola Celje bo prva v Sloveniji prejela standard kakovosti ISO 9001:2015. Šola glede na presojo sistema vodenja organizacije v celoti izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015, ki je povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti samo najboljšemu. S tem postaja prva osnovna šola v Sloveniji, ki bo prejela ta standard kakovosti.


Presoja je zajemala obe področji dela šole – vzgojno -izobraževalno in poslovno. Na vzgojno-izobraževalnem področju je bil poseben poudarek na pregledu načrtovanja, timskega dela v aktivih, razvojni naravnanosti, sodelovanju v projektih in merjenju zadovoljstva udeležencev. Poslovno področje je zajemalo celovit vodstveni pregled in pregled vseh podpornih procesov, od čiščenja, vzdrževanja, kuhinje, do svetovalnega dela in računalniške podpore.


Presojevalci so pohvalili zelo opazno kulturo sodelovanja med zaposlenimi, ki se odraža v dobri izmenjavi znanj in izkušenj ter nudenju pomoči, visoki podpori vodstva izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Prav tako so pozitivno ocenili dobro prepoznavanje dejavnikov tveganj, pregledno in podrobno izdelano Poslovno poročilo in požrtvovalno delo informatika za zagotavljanje ustrezne IKT podpore pri delu na daljavo.


Ravnateljica IV. osnovne šole je bila skoraj 30 let Nevenka Matelič Nunčič, ki odhaja v pokoj, tako da bo marca mesto ravnateljice prevzela Katja Kojnik Vengust.