Radio1_v_zivo


Prijavo začasnega prebivališča ne moreš več opraviti OSEBNO! Preveri, kako to storiš po novem!
Uporabna vsebina | 1. 4. 2020 13:45
S tem želijo preprečiti širjenje okužbe, na voljo ostajajo 4 elektronski načini
Ključne besede:     prebivališče    začasno    elektronsko    prijava    novost    občina    način    računalnik    koronavirus
To so nove spremembe! Preveri!

S ponedeljkom, dne 30.3. je bil uveljavljen odlok, ki vsem državljanom Slovenije prepoveduje gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča. 

Odlok določa nekaj izjem, kot so: 

- prihod na delo 

- opravljanje gospodarskih in kmetijskih dejavnosti

- nego družinskih članov

- dostop do tistih trgovin in storitev, ki v času epidemije ostajajo odprte 

Če te storitve niso zagotovljene v občini tvojega prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali poti.


PRIJAVO LAHKO UREDIŠ NA 4 NAČINE:
1. Pisno po pošti na naslov upravne enote v Republiki Sloveniji. Lastnoročno podpisani in datirani vlogi, v kateri morajo biti navedeni tudi tvoji osebni podatki (EMŠO) in namen, je treba priložiti dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljaš ter dokazilo o lastništvu, če lastništvo ni razvidno iz zemljiške knjige.

Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu (kupoprodajna pogodba, sklep o dedovanju …) najemna oz. podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer soglasja lastnika ni treba overjati. K vlogi dodaš izjavo o naslovu za vročanje, tj. na kateri naslov želiš prejemati pošto.

2. S kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA) preko portala e-Uprave.

3. Elektronsko, brez digitalnega potrdila: na portalu e-Uprave uporabiš splošno vlogo za prijavo začasnega prebivališča.

4. Na e-naslov Upravne enote (seznam upravnih enot) pošlji skenirano lastnoročno podpisano vlogo, dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu in izjavo o naslovu za vročanje.

Svetujejo pa še, da aktualne informacije redno spremljaš na spletnih straneh upravnih enot.