Quantcast
Radio1_v_zivo


Gorenjske občine in ukrepi v boju s koronavirusom
| 16. 3. 2020 9:51
Pozivi k zaprtju lokalov, zaprta otroška igrišča
Ključne besede:     koronavirus    občine    Gorenjska    virus    samoizolacija
Pristojni v času epidemije odsvetujejo izlete v gore!

KRANJ

Vsa parkirišča, ki so v lasti Mestne občine Kranj in v upravljanju Komunale Kranj, so od danes, 16. marca 2020, do nadaljnjega brezplačna.

Plačilo parkirnine tako več ni potrebno na zaprtih parkiriščih Stara Sava, Huje, Čebelica, Zdravstveni dom. Brezplačno parkiranje je na voljo tudi na odprtih parkiriščih Brioni, Slovenski trg, Gregorčičeva ulica, Stritarjeva ulica, Mladinska ulica, Jelenov klanec, Bleiweisova cesta ter Sejmišče.

Na tak način bo MOK poskušala ublažiti posledice vladnega odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v RS, zaradi katerega je do nadaljnjega odpovedan mestni promet.

Do preklica so na območju Mestne občine Kranj zaprta naslednja ograjena otroška igrišča:

 • Drulovka – Bober
 • Drulovka
 • Drulovka - Zarica
 • Stražišče
 • Bitnje
 • Besnica
 • Struževo
 • Golnik
 • Goriče
 • Tenetiše
 • Kokrica
 • Zoisova 48
 • Planina – Huje – Krtek
 • Suha
 • Kokrški log
 • Hrastje
 • Čirče
 • OŠ France Prešeren

Starše pozivamo, da upoštevajo navodila državnih organov in mestne občine o omejitvi stikov in s tem skrbijo za zdravje svojih družin.

Z namenom kar najbolj učinkovito preprečiti širjenje okužb s koronavirusom, Mestna občina Kranj z današnjim dnem gostincem na celotnem območju občine izdaja priporočilo, da do nadaljnjega zaprejo vrata lokalov.

Do nadaljnjega je zaprt tudi javni WC v središču mesta.

Vse občane ponovno tudi pozivamo, da se izolirajo in naj se ne družijo v večjih skupinah, da bomo lahko zajezili prehitro širjenje virusa v naši občini.BOHINJ

Občina Bohinj in Civilna zaščita Bohinj sta vzpostavili poseben elektronski naslov in telefonske številke, ki bodo pričele z delovanjem v ponedeljek, 16.3.2020 od 9. ure dalje:

 • 04 577 01 35 - naročanje prehrambnih paketov in zdravil za ljudi/družine v samoizolaciji/karanteni – od 8. ure do 20. ure vse dni v tednu;
 • 04 577 01 22 - informacije v zvezi s korona virusom - deluje v času od 8. ure do 15.ure;
 • pomoc@obcina.bohinj.si elektronski naslov za naročanje prehrambnih paketov in zdravil za ljudi/družine v samoizolaciji/karanteni in za informacije v zvezi s korona virusom.

Župan Občine Bohinj in Poveljnik CZ Občine Bohinj na podlagi sprejetega sklepa na štabu civilne zaščite Občine Bohinj dne 15.3.2020 POZIVATA LASTNIKE TRGOVIN Z ŽIVILI, DA UVEDEJO OMEJEN VSTOP V TRGOVINE.

Lastnikom priporočamo opredelitev in regulacijo omejitve tako, da je v trgovini do 50m2 po ena stranka in za vsakih naslednjih 50m2 po ena dodatna stranka.

Pozivamo vse občane in občanke, da pri nujnem obisku trgovine ukrepe in napotke spoštujete in se POVSOD držite tudi primerne razdalje med ljudmi - vsaj 1,5 m.

Hvala vsem, ki se boste odzvali in tako odgovorno pripomogli k omejitvi širjenja virusa.ŠKOFJA LOKA 

Od polnoči bo veljal odlok, s katerim vlada začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev (nastanitvene, gostinske, velnes, športnorekreacijske, kinematografske, kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve, kot tudi storitve iger na srečo in druge podobne dejavnosti) neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

Iz začasne prepovedi je izvzeta ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter sledeče dejavnosti: prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji; lekarne; prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki; program vrt in kmetijstvo v prodajalnah; kmetijske prodajalne; bencinski servisi; banke; pošte; dostavne službe; trafike in kioski za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Zaprte so nenujne javne površine – otroška igrišča in športni parki.

Ustavljen je avtobusni in železniški javni potniški promet.

Velja dosledno upoštevanje priporočil, da zaščitimo zdravje naših občank in občanov. Še vedno je najpomembnejši ukrep socialna izolacija.

Občina Škofja Loka je ustanovila Center za občinsko pomoč. Kontaktni podatki: info@skofjaloka.si in 04 04 511 23 97.

Trenutno se po posameznih institucijah in podjetjih zbirajo informacije o potrebah za NUJNO varstvo otrok, katerih starši so dolžni še naprej opravljati svoje delo (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva).

Prav tako se zbirajo kontaktni podatki prostovoljcev, ki so na voljo za dodatno morebitno pomoč v prihodnje.

Občina Škofja Loka bo za vse, ki so v karanteni, organizirala nabavo nujnih prehranskih in zdravstvenih proizvodov.

Potrebne informacije o koronavirusu najdete na spletni strani NIJZ ter na občinski spletni strani, na FB in IG strani Občine. Za dodatne informacije se lahko obrnete ne e-naslov: info@skofjaloka.si.RADOVLJICA
Za preprečitev širjenja okužbe s koronavirusom smo se v sodelovanju s civilno zaščito tudi v občini Radovljica odločili, da izdamo odredbo o PREPOVEDI OBRATOVANJA VSEH LOKALOV. Veljala bo od NEDELJE, 15. marca 2020, OD 15. ure NAPREJ do preklica.

Občanke in občane pozivamo, da omejijo svoje gibanje in se v skupinah ne zadržujejo na javnih površinah ter v čim večji možni meri ostanejo doma.
Občani, ki so oboleli, so v domači oskrbi, nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosti oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila,...), se za pomoč v delovnem času občinske uprave lahko obrnejo na telefonsko številko: 04 537 23 39 ali elektronski naslov: obcina.radovljica@radovljica.si. Najnujnejše potrebščine bomo zagotavljali v sodelovanju z OZRK Radovljica.


JESENICE
Po županovem sklepu so do vključno petka, 27. marca 2020, ukinjene uradne ure in so zaprti prostori Občine Jesenice in posameznih krajevnih skupnosti, TIC Jesenice ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Po potrebi bomo začasno ukinitev uradnih ur še podaljšali in o tem pravočasno obvestili javnost. Za nujni kontakt so zaposleni dosegljivi preko telefona, elektronske ali navadne pošte. VEČ.

Prav tako so zaprti prostori jeseniških javnih zavodov (Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Občinska knjižnica Jesenice, Gornjesavski muzej Jesenice, Glasbena šola Jesenice, Ljudska univerza Jesenice, Center za socialno delo Gorenjska – enota Jesenice, Zavod za šport Jesenice, skupaj s športnim parkom in dvorano Podmežakla, Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice idr.). Zaprta je tudi Tržnica Jesenice.

Občinski štab Civilne zaščite občine Jesenice vse občane Jesenic, ki zaradi ogroženosti s koronavirusom SARS-CoV-2 (Covid-19) potrebujejo pomoč pri dobavi osnovnih življenjskih potrebščin, poziva, naj to javijo na naslednje kontakte:

Telefonska številka: 031 300 292
Elektronski naslov: korona@virus.jesenice.si
Kontakta sta namenjena občankam in občanom v stiski za zagotovitev oskrbe, ki je ne morejo prejeti preko svojih sorodnikov, sosedov ali znancev.
Pozivamo in prosimo vse, da v skladu z načeli solidarnosti tudi sami pomislijo na tiste, ki so v tem času še posebej ogroženi in jim skušajo pomagati po svojih močeh. Telefonska številka bo operativna od 16. 3. 2020, dosegljiva pa bo od 8. do 15. ure.

Zdravstveni dom Jesenice je zaprt za vse obiskovalce. Na vhodu je medicinska sestra, ki izvaja triažo, vsi ostali vhodi so zaprti. Prekinjeno je tudi izvajanje preventivnih programov (referenčne ambulante, zdravstveno vzgojni center, šolski sistematski pregledi, preventivno zobozdravstvo …). Vsi z znaki okužbe s koronavirusom naj ne vstopajo v prostore zdravstvenega doma, temveč naj po telefonu pokličejo svojega izbranega osebnega zdravnika, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurnega zdravnika. VEČ.

Splošna bolnišnica Jesenice je za obiskovalce popolnoma zaprta (izjema: bolnega ali poškodovanega otroka lahko spremlja zdrav starš ali skrbnik, dovoljena pa je tudi prisotnost zdrave osebe ob porodu). Vse obiskovalce prosijo, da upoštevajo obvestila o obveščanju ob prihodu v bolnišnico (pokličejo, pozvonijo) in navodila o dovoljenih poteh gibanja na območju bolnišnice. Vse, ki imajo povišano temperaturo, kašelj ali oteženo dihanje oz. znake prehladnega obolenja, prosijo, da ne hodijo na pregled, temveč pokličejo na telefonsko številko 031 614 068 (od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00) in prejeli bodo nov datum za pregled. VEČ.

Pred Urgentnim centrom Jesenice je postavljen zabojnik, namenjen pregledu pacientov, ki izkazujejo simptome možne okužbe s korona virusom (povišana temperatura, kašelj in oteženo dihanje). Tam bo paciente pregledal triažni zdravnik, pred vstopom pa je treba poklicati na številko 051 668 651 ali pozvoniti in počakati.

Aktiviral se je Občinski štab civilne zaščite občine Jesenice in bo tudi v prihodnjih dneh v stalni pripravljenosti. V sodelovanju s humanitarnimi društvi in drugimi organizacijami bo občanom, ki zaradi ogroženosti s koronavirusom SARS-CoV-2 (Covid-19) potrebujejo pomoč pri dobavi osnovnih življenjskih potrebščin, zagotavljal nujno oskrbo.


BLED

Štab civilne zaščite Občine Bled in Občina Bled objavljata

 sklepe koordinacijskega sestanka z dne 14. 3. 2020:

 

 1. Razkuževanje objektov v primeru okužbe s koronavirusom bodo po potrebi izvajale enote GEŠP. Aktivira jih poveljnik CZ občine.
 2. Pripravi se načrt oskrbe prebivalcev v samoizolaciji, karanteni in rizičnih oseb za okužbo.
 3. Oskrbo izvajajo humanitarne in druge organizacije: Rdeči križ, Karitas, skavti in taborniki. V primeru pomanjkanja oseb teh organizacij za oskrbo priskočijo na pomoč prostovoljci.
 4. Osebe za izvajanje oskrbe bodo prejele navodila o načinu predaje paketov ali zdravil.
 5. Osebe za izvajanje teh nalog prejmejo pooblastilo občine, v primeru nujnih stikov z bolniki pa tudi ustrezno varovalno opremo.
 6. Občina sklene ustrezni dogovor s trgovino o dobavi potrebnih prehrambenih in higienskih izdelkov.
 7. Poveljnik CZ občine se dogovori s pekarno Planika o preskrbi s kruhom za oskrbovane osebe.
 8. Na osnovi odredb o samoizolaciji, karanteni in za rizične osebe za okužbo bo poveljnik CZ vodil koordinacijo z oskrbo med posameznimi organizcijami, ki bodo izvajale oskrbo bolnih prebivalcev.
 9. Na občini se s 16.3.2020 vzpostavi telefonska številka 041 658 052, ki je dosegljiva od 8. do 15. ure za informacije o izvajanju ukrepov za pomoč obolelim.
 10. Za primer izolacije večjega števila obolelih se zaprosi za namestitev le teh v vojašnici Bohinjska Bela.
 11. Prebivalce in obiskovalce Bleda pozivamo, da spoštujejo zaščitne ukrepe, ki jih je priporočil NIJZ.
 12. Za koordinacijo med izvajalci ukrepov in pomoč iz regije ali države je pristojen poveljnik CZ občine.

 

 

Nujno obvestilo občankam in občanom občine Bled!

Razširjena sestava občinskega štaba civilne zaščite Občine Bled je v povezavi z drugimi humanitarnimi organizacijami pripravila načrt za organizacijo, varno in usklajeno oskrbo na domu v okviru sistemskih izvajalcev ter humanitarnih društev. 

DEŽURNA ŠTEVILKA JE 041 658 052. Številka je dosegljiva od 8. do 15. ure. 

Ta telefonska številka je prvenstveno namenjena obolelim občankam in občanom v stiski zaradi zagotovitve oskrbe, ki je preko svojih sorodnikov, sosedov ali znancev ne morejo zagotavljati. Na to številko lahko občani občine Bled s klicem ali preko SMS sporočila posredujejo podatke o ogroženih osebah, ki potrebujejo pomoč pri dobavi osnovnih življenjskih potrebščin.

Hkrati pa v tem času pozivamo vse, naj v skladu z načeli solidarnosti tudi sami pomislijo na tiste, ki so v tem času še posebej ogroženi in jim skušajo po svojih močeh pomagati.