Radio1_v_zivo


Novo krožišče v Celju
| 13. 11. 2019 9:50
Na Glaziji v Celju gradijo krožišče
Ključne besede:     Krožišče    Celje    Glazija    Ljubljanska cesta
Glazija, krožišče
Novo krožišče bo, če bo šlo vse po načrtih, zgrajeno do konca leta.

Mestna občina Celje bo na trikrakem križišču na Glaziji, ki povezuje Ljubljansko cesto z Garažno hišo Glazija in Splošno bolnišnico Celje, zgradila krožišče.

 


Novo krožišče na Glaziji bo bistveno prispevalo k večji pretočnosti in umiritvi prometa na Ljubljanski cesti. Dolgoročno bo zelo pomembno tudi zaradi načrtovane širitve garažne hiše in ureditve izvoza za reševalna vozila Zdravstvenega doma Celje.

 

 

VOC Celje, ki je bil na javnem razpisu izbran za izvajalca gradbenih del, bo krožišče zgradil predvidoma do konca leta. Pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot 290.000 evrov, denar je občina zagotovila v občinskem proračunu.  

 

Ljubljanska cesta predstavlja glavno zahodno mestno vpadnico iz smeri Levca in je prometno zelo obremenjena, zato bo izvajanje gradbenih in cestnih del na Glaziji izjemno zahtevno, promet pa bo v času delne zapore oviran. Vse udeležence v prometu, še posebej dijake bližnjih šolskih centrov, na celjski občini prosijo, naj dosledno upoštevajo cestno prometno signalizacijo. Dijakom predlagajo, naj se glede na zmožnosti izogibajo gradbišču in se v šolo oziroma iz nje odpravijo po sosednjih ulicah. 

 

 

Prihodnji teden bo izvajalec gradbenih del iz obstoječega krožišča pri uvozu za garažno hišo Glazija izvedel še dodatni krak navezave na Ipavčevo ulico, ki bo razbremenil omenjeno območje in omogočil boljšo pretočnost v fazi izvajanja del.