Quantcast
Radio1_v_zivo


V Ljubljani začetek gradnje kanalizacije
| 2. 11. 2018 11:03
Na javno kanalizacijo bo na novo priključenih več kot 17.500 prebivalcev
Ključne besede:     Čisto zate    kanalizacija    gradnja    zapore cest
Gradnja kanalizacije v okviru velikega kohezijskega projekta Čisto zate

V okviru velikega kohezijskega projekta Čisto zate - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, bodo v naslednjih dneh (predvidoma 5. nvoembra) začeli izvedbo tretjega dela projekta, ki obsega dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v Ljubljani.

Gradnja bo potekala po 261 ljubljanskih ulicah (kjer bo hkrati urejena tudi vsa ostala infrastruktura) in bo v celoti zaključena v letu 2021.

Načrtovana je gradnja kanalizacije na 39-ih območjih v Mestni občini Ljubljana, ki ležijo znotraj 4 aglomeracij, večjih od 2.000 PE: Ljubljana, Gameljne, Tacen in Sadinja vas Obseg del: • skupna dolžina načrtovane kanalizacije 88,3 km • 16 črpališč odpadne vode • 3 vakuumske postaje • 4000 hišnih priključkov


Sočasno z gradnjo kanalizacije se bo izvedla celostna prenova ulic: cestišča, pločniki, kolesarske steze, meteorna kanalizacija in javna razsvetljava ter vsa ostala komunalna infrastruktura v skladu z razvojnimi potrebami upravljavcev le-te. Obseg del: • obnova 100 km cest, • > 30 km kanalizacije za padavinsko vodo • > 50 km javne razsvetljave • novogradnje/obnove 60 km vodovodov, • novogradnje 50 km plinovodov, • telekomunikacijsko omrežje, • elektroenergetsko omrežje Za gradnjo kanalizacije in sočasnih gradenj bodo izvedena predvidoma 4 javna naročila.


V 1. JN je vključena kanalizacija v 20 območjih v skupni dolžini 22 km
Gradnja bo potekala po naslednjih ulicah ali delih ulic: Kočenska ulica, Ogrinčeva ulica, Blažičeva ulica, Cesta Andreja Bitenca, Galičeva ulica, Jarčeva ulica, Ulica Nade Čamernikove, Vagajeva ulica, Zakrajškova ulica, Zalaznikova ulica, Kalinova ulica, Ulica Juša Kozaka, Jerajeva ulica, Kamnogoriška cesta, Plešičeva ulica, Zapuška cesta, Gramozna pot, Hruševska cesta, Krožna pot, Litijska cesta, Trpinčeva ulica, Cesta na Ježah, Šmartinska cesta, Ulica Mire Miheličeve, Studenec, Cesta v Zajčjo dobravo, Novo Polje, cesta XII, Novo Polje, cesta XVI, Novo Polje, cesta XXIII, Balinarska pot, V Toplice, V Zalar, Agrokombinatska cesta, Pot v Zeleni gaj, Dunajska cesta, Stara Ježica, Udvančeva ulica, Cesta Urške Zatlerjeve, Pavlovčeva ulica, Stoženska ulica, Stožice, Brdnikova ulica, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Dolenjska cesta, Gornji Rudnik I, Gornji Rudnik II, Gornji Rudnik III, Gornji Rudnik IV, Cesta Andreja Bitenca, Ulica 4. Julija, Medveščkova ulica, Pipanova pot, Arharjeva cesta, Na Trati, Cesta dveh cesarjev.


O projektu Čisto zate
Pred letom 2007 je bila v Ljubljani 68-odstotna priključenost na kanalizacijo, do konca leta 2017 smo jo povečali na 88 odstotkov. Leta 2017 nam je Evropska komisija odobrila finančna sredstva za veliki projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, vreden skupaj 111 milijonov evrov brez DDV. S tem projektom bodo priključenost na kanalizacijo povečali kar na 98 odstotkov.
Največji in najpomembnejši kohezijski projekt finančnega obdobja med leti 2014 in 2020, za katerega nam je Evropska komisija leta 2017 odobrila finančna sredstva, je veliki projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, z izvedbo katerega bomo stopnjo priključenosti na kanalizacijo povečali kar na 98 odstotkov. Projekt je ovrednoten na 111 milijonov evrov, zanj bo Evropska komisija prispeva 69,1 milijonov evrov, 12,4 milijonov evrov bo sofinancirala Republika Slovenija, preostanek sredstev pa bodo zagotovile občine.
Trije deli velikega kohezijskega projekta
Celoten projekt sestavljajo trije deli in sicer:
  • DEL 1: izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana z nadgradnjo odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice,
  • DEL 2: izgradnja 3. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana in
  • DEL 3: dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL