Quantcast
Radio1_v_zivo


V Medvodah podpisali pogodbo za sočasno gradnjo
| 24. 7. 2018 5:38
Občina Medvode je s podjetjem IMP, d.d., podpisala pogodbo za gradnjo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda in obnovo ceste Vikrče-Tacen.
Ključne besede:     Medvode    IMP    fekalna kanalizacija    Čisto zate    sočasna gradnja
Pogodbo sta podpisala župan občine Medvode Nejc Smole in predsednik uprave IMP d.d. Franc Žmavc

Občina Medvode je s podjetjem IMP, d.d., podpisala pogodbo za gradnjo meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda in obnovo ceste Vikrče-Tacen. Projekt, vreden več kot 8 milijonov evrov, se bo izvajal hkrati z gradnjo fekalne kanalizacije, ki že poteka v Medvodah v sklopu projekta ČISTO ZATE. 

Občina Medvode v partnerstvu z Občino Vodice in Mestno občino Ljubljana gradi kanalizacijo v sklopu trenutno največjega kohezijskega projekta v državi - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja (več na: http://www.cistozate.si/). Hkrati z gradnjo kanalizacije, ki je sofinancirana s strani EU, bodo na območju občine Medvode obnovili ali zgradili tudi nekatere druge komunalne vode in ceste. V občini Medvode bo v okviru prvega dela projekta ČISTO ZATE dograjena kanalizacija v aglomeracijah Medvode in Spodnje Pirniče, in sicer na območju Vikrč, Spodnjih Pirnič, Zgornjih Pirnič, Verju, ter v naseljih Medvode (del Preske in Čarmanova ulica), Ladja, Goričane, Rakovnik in Vaše. Skupna dolžina na novo zgrajenega fekalnega kanalizacijskega omrežja v občini Medvode bo 22 km. Obnovili bomo tudi 12,5 kilometrov vodovoda (od tega bo zamenjanih dobre 4 kilometre azbestnih cevi), zgradili 10,5 kilometra nove meteorne kanalizacije in razširili plinovodno omrežje v dolžini 15 kilometrov. Pri investiciji bo sodelovalo tudi podjetje Telekom Slovenije, d.d., z gradnjo optičnega omrežja. Po izvedenih delih bodo vse ceste, po katerih potekajo trase komunalnih vodov, na novo urejene in asfaltirane, rekonstrukcije in novega pločnika pa bo deležna tudi cesta Vikrče – Tacen.
 
Gradnja fekalne kanalizacije v Medvodah že poteka na petih lokacijah, kjer razen fekalne kanalizacije ni predvidene druge nove javne infrastrukture , sočasna gradnja pa se bo na prvih trasah začela predvidoma v drugi polovici meseca avgusta.
 
Na javno naročilo za sočasno gradnjo, ki ga je Občina Medvode objavila marca letos, so prispele tri ponudbe. Najnižjo ponudbo je dalo podjetje IMP d.d. v sodelovanju s partnerji V3 d.o.o., PONDUS d.o.o. in T-MOTO d.o.o.. Pogodbo za izvedbo del je v imenu Občine Medvode podpisal župan Nejc Smole, v imenu izbranega izvajalca pa predsednik uprave IMP, d.d., gospod Franc Žmavc. Nadzor nad izvajanjem del bo opravljalo podjetje DRI d.o.o. v sodelovanju z Elitbau d.o.o.. Investicijo sočasne gradnje bo Občina Medvode financirala z lastnimi sredstvi v znesku 6.786.858 €, Javno podjetje Energetika Ljubljana pa bo za širitev plinovodnega omrežja prispevalo 1.252.874 €.
 
Župan Nejc Smole je ob tej priložnosti povedal: »Projekt ČISTO ZATE je največji infrastrukturni projekt v zgodovini naše občine. Občani, ki prebivajo v najbolj strnjenem delu občine, bodo po zaključku projekta deležni sodobne infrastrukture, obnovljenih pa bo tudi več kot 80 odsekov cest. Gre v prvi vrsti za okoljski projekt, ki bo preprečil nadaljnje onesnaževanje naših voda.