Quantcast
Radio1_v_zivo


Teš mora razkriti podatke
| 23. 5. 2018 9:57
Informacijska pooblaščenka je zavrnila pritožbo Termoelektrarne Šoštanj
Ključne besede:     Mestna občina Velenje    Termoelektrarna Šoštanj    informacijska pooblaščenka    ogrevanje
 Teš
Spor med velenjsko občino in Termoelektrarno Šoštanj se nadaljuje.

Informacijska pooblaščenka je zavrnila pritožbo Termoelektrarne Šoštanj  za nerazkritje podatkov iz sklenjenih pogodb o ceni vhodnih energentov. Zoper to odločitev je termoelektrarna zdaj sprožila še upravni spor, v katerem zahteva, da se ne razkrijejo podatki iz pogodb, katerih dostop je zahtevala Mestna občina Velenje.

 

Termoelektrarna Šoštanj je v začetku leta 2017 s soglasjem Agencije za energijo dvignila ceno toplotne energije, katere edini kupec je Komunalno podjetje Velenje. Komunalno podjetje Velenje s toplotno energijo oskrbuje 33 tisoč gospodinjstev in 600 gospodarskih subjektov, ki ne morejo koristiti drugega toplotnega vira. Mestna občina Velenje je zaradi nerazumnega zvišanja cene želela izvedeti, kakšne so podlage za izračun cene toplotne energije in s tem zaščititi javni interes. Zato so na Agencijo za energijo naslovili zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Zahtevali so vpogled v celotno vlogo z vsemi prilogami družbe TEŠ za izdajo soglasja k izhodiščni ceni in izdano odločbo Agencije za energijo k izhodiščni ceni toplote. V termoelektrarni so temu nasprotovali, saj so vse pogodbe označili kot poslovno skrivnost. S tem pa se na velenjski občini niso strinjali in so vložili pritožbo na Informacijskega pooblaščenca, ki je pritožbo TEŠ zavrnil.

 

Informacijski pooblaščenec je v odgovoru poudaril, da je TEŠ oseba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, za katero je zakonodajalec določil večjo stopnjo transparentnosti. Prav zaradi tega je dostop do osnovnih podatkov iz pogodb o nakupu blaga podlaga, da se doseže boljši nadzor javnosti nad poslovanjem družbe. To je pomembno zlasti z vidika gospodarnega poslovanja, kar pomembno prispeva tudi k dvigu odgovornosti in integritete vodilih oseb družbe.