Radio1_v_zivo


Lažje plačevanje položnic
| 2. 3. 2017 11:45
Mariborska mestna blagajna zdaj deluje v treh bančnih poslovalnicah
Ključne besede:     Mestna blagajna    Delavska hranilnica    Mestna Občina Maribor    položnice    provizija
 Glavni trg
Mestna blagajna zdaj deluje v poslovalnicah Delavske hranilnice na Glavnem trgu, Gosposki ulici in Kardeljevi cesti.

Potem ko je mariborski mestni svet lani soglašal s prenosom mestne blagajne na zunanjega izvajalca, bodo Mariborčani odslej lahko poravnavali položnice brez provizije v Delavski hranilnici, in sicer na treh lokacijah v Mariboru.

 

Za prenos storitev mestne blagajne na zunanjega izvajalca so se na mariborski občini odločili zaradi nižjih stroškov. Hkrati vodstvo občine pri tem izpostavlja višjo kakovost storitve, saj bo ta občanom po novem na voljo na več lokacijah v mestu. Prej je namreč bilo mogoče položnice plačevati brez provizije le v občinskem prostoru na Koroški cesti v središču Maribora. Banka omogoča tudi plačevanje računov, ki niso davčno potrjeni, medtem ko to na prejšnji lokaciji po uvedbi davčnih blagajn ni bilo možno. Kot najugodnejši ponudnik je bila na podlagi javnega naročila izbrana Delavska hranilnica iz Ljubljane.

 

Nova Mestna blagajna tako zdaj deluje v poslovalnicah Delavske hranilnice na Glavnem trgu, Gosposki ulici in Kardeljevi cesti. Tu lahko fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Mestni občini Maribor brez provizije plačujejo položnice javnih podjetij Snaga, Energetika, Nigrad, Mariborski vodovod, Pogrebno podjetje, Plinarna in Javni medobčinski stanovanjski sklad, pa tudi vseh mariborskih šol in vrtcev ter centra za pomoč na domu. Prav tako lahko poravnavajo globe mestne redarske službe, prometne in upravne takse, dovolilnice za parkiranje in kartice za vstop v peš cono, račune krajevnih skupnosti za plačilo najemnine za grobove in položnice nekaterih upraviteljev stanovanj, kot npr. Indoma, Upra-stan in BAM upravljanje.