Quantcast
Radio1_v_zivo


Trajnostna Urbana Strategija MOL
| 22. 2. 2017 8:15
Mestna občina Ljubljana predstavlja Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana
Ključne besede:     MOL    TUS    strategija    projekti
TUS StrMOL in izvedbeni načrt TUS StrMOL sta razvojna dokumenta, ki ju MOL potrebuje tudi za črpanje evropskih sredstev

Mestna občina Ljubljana predstavlja Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana, s povabilom za oddajo pripomb, predlogov in komentarjev meščank in meščanov ter ostale zainteresirane javnosti. Rok se izteče 7. marca 2017.

Pripombe, predloge, komentarje in mnenja sprejemajo na e-naslovu: IN-TUS@ljubljana.si. Vse podpisane predloge, komentarje, pripombe ali mnenja bomo preučili, preverili njihovo skladnost s sinteznimi strateškimi cilji, razvojnimi izzivi in ukrepi ter nato Izvedbeni načrt trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana ustrezno dopolnili. Pregled prejetih komentarjev, predlogov, pripomb in stališč bo prav tako objavljen na spletni strani www.ljubljana.si.
Po omenjenem roku bo izvedena še delavnica z deležniki, nato bo dokument dokončan.

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana je dokument, namenjen operacionalizaciji prednostnih naložb trajnostnega urbanega razvoja za izvajanje investicij/projektov, ki jih je Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana (TUS StrMOL), potrjena na 13. seji Mestnega sveta MOL (25. 1. 2016), prepoznala kot prioritetne. Posebej je pri nekaterih projektih navedena možnost sofinanciranja prek mehanizma Celovite teritorialne naložbe. To so: gradnja Galerije Cukrarna, izvedba kolesarske infrastrukture, gradnja stanovanjske soseske Rakova jelša III in prenova oz. energetska sanacija objektov ob cesti Španskih borcev, Knobleharjevi cesti in Hladilniški poti.

http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/108538/detail.html