Quantcast
Radio1_v_zivo


Litija sprejema CPS
| 14. 1. 2017 6:43
Izbrani najpomembnejši ukrepi za Celostno prometno strategijo
Ključne besede:     prometna strategija    Litija    ukrepi    promet
Občani in občanke, ki so se razprav udeležili, so aktivno in konstruktivno sooblikovali strategijo.

Četrta in hkrati zadnja javna razprava v sklopu izdelave Celostne prometne strategije (CPS) za Občino Litija, ki je potekala 11. januarja 2017 v veliki sejni sobi Občine Litija, se je pričela z odprtjem posebne razstave. Učenci Osnovne šole Litija in Osnovne šole Gradec ter Vrtca Litija so na ustvarjalen način pokazali, kako razmišljajo o mobilnosti v prihodnosti, ko bodo odrasli. Izdelovalci CPS so razstavili tudi plakate, ki ponazarjajo namen CPS in vizijo mobilnosti v Občini Litija, kot je bila oblikovana na predhodnih srečanjih z občani in ključnimi deležniki. Razstava bo v avli Občine Litija na ogled še do začetka februarja.

Srečanje se je nadaljevalo z javno razpravo, v kateri so izdelovalci CPS (predstavniki podjetja LOCUS in Prometnotehniškega inštituta) najprej predstavili izdelano vizijo mobilnosti in strateške cilje ter konkretne ukrepe za dosego zastavljenih ciljev. Kot najpomembnejši ukrepi po posameznih strateških stebrih so bili izbrani naslednji:

HOJA:

- odprava nevarnih odsekov na šolskih poteh

- zmanjšanje tranzitnega prometa skozi mesto Litija

- ureditev varnih prehodov za pešce

- povečanje udobnosti z osvetlitvijo pešpoti, postavitvijo urbane opreme in zazelenitvijo

- odprava ovir do vseh pomembnih lokacij v občini za ljudi z gibalno oviranostjo

KOLESARJENJE:

- ureditev manjkajočih kolesarskih stez v mestu Litija z novo peš in kolesarsko povezavo čez reko Savo

- ureditve kolesarskih stez (oz. kolesarskih poti oz. pasov za kolesa, kjer je ločeno vodenje kolesarjev onemogočeno) v ostalih naseljih

- pri načrtovanju novih cest ali rekonstrukcijah cest če je le mogoče načrtovati tudi kolesarske povezave

- sprejetje usklajenega ali skupnega CPS, uskladitev na drugih dokumentih (OPN, proračun, prijave na razpise,...)

- redno sodelovanje z občinami Šmartno pri Litiji, Zagorje in Ljubljana glede gradnje kolesarskih povezav in sistemov izposoje koles

MOTORNI IN MIRUJOČI PROMET:

- Izgradnja vseh manjkajočih odsekov kolesarske mreže med naselji ter izboljšanje kolesarskih poti ter pločnikov v naseljih

- Poostren nadzor prometa v naseljih, posebej na območju vrtca in šole

- Izboljšanje obstoječih cest (sanacija dotrajanih vozišč in mostov, povečanje nosilnosti in dovoljenih obremenitev vozišč in prometnih objektov – mostov, nadvozov,..., urejanje nevarnih odsekov, širitve z namenom povečanja pretočnosti) ter umestitev ustrezne prometne signalizacije

- Vzpostavitev intermodalnih prestopnih točk. Nova parkirišča za potrebe prestopanja med različnimi potovalnimi načini in za potrebe sopotništva

- Nadomeščanje voznega parka javnih ustanov in gospodarskih subjektov z vozili na električni pogon

JAVNI POTNIŠKI PROMET:

- Izboljšanje obstoječih postajališč JPP (nadstrešnice, klopi, smeti, stojala za kolesa, informacijske table z voznimi redi, ureditev postajališč na vozišču, približanju postajališč JPP bliže vhodom v večja podjetja in ustanove). (Predvsem za OŠ, ki nimajo še avtobusnih postajališč – Gabrovka)

- Integracija šolskih in javnih prevozov

- Postajališča pri OŠ (npr. Gabrovka)

- Vzpostavitev sistema »Vožnja na poziv« za starejše in slabše mobilne občane ter za prebivalce brez lastnega avtomobila

SKUPNI OZ. PODPORNI CILJI:

- Na podlagi CPS se občina prijavi vsaj na vsakih 5 let na en evropski ali državni razpis s področja trajnostne mobilnosti

- Dolgoročno oz ves čas: zagotoviti kader, ki bo izvajal projekte s področja prijavljanja na razpise

- Redno zagotavljanje sredstev v proračunu za izvajanje ukrepov

- Doseči uravnoteženost deležev investicij za posamezne prometne načine in razmerje 90 : 10 med investicijami v infrastrukturne ter mehke ukrepe

- Vključitev šol, vrtcev, upokojencev in turističnega društva v vsakoletne akcije izobraževanja o prednostih trajnostne mobilnosti (predavanja, zgibanke, izobraževanje,...)

 

© 2015 Radio Pro 1 d.o.o. | Design by Media Design | Splošni pogoji uporabe | Pravila komentiranja | Raba piškotkov | Za glasbenike | Pravila nagradnih iger | Volilna pravila - lokalne volitve | Volilna pravila - referendumska kampanja | Seznam predvajanih del