Quantcast
Radio1_v_zivo


Celje ima proračun
| 30. 12. 2016 10:10
Sprejet je brez pripomb
Ključne besede:     Celje    mestnis vet    proračun
 Proračun ostaja v okviru predloga in znaša okoli 54,7 milijona evrov prihodkov.
Proračun ostaja v okviru predloga in znaša okoli 54,7 milijona evrov prihodkov.

Mestna občina Celje (MOC) prvič po mnogih letih vstopa v novo leto s sprejetim občinskim proračunom za prihodnje leto. Osnutek so svetniki obravnavali na novembrski seji. Mnogi so menili, da je čas, da Celje preneha prakso začasnega financiranja v prvih treh mesecih novega leta in končno začne leto z izdelanim proračunom. Tega so brez pripomb sprejeli na zadnji, decembrski seji. Proračun ostaja v okviru predloga in znaša okoli 54,7 milijona evrov prihodkov ter nekaj več odhodkov, zaradi česar se bo občina, kot je bilo načrtovano, verjetno morala zadolžiti za slabe tri milijone evrov.

Na zadnji seji mestnega sveta so poleg proračuna po hitrem postopku sprejeli tudi odlok o nadomestilu za stavbna zemljišča. Z njim bodo zamenjali stari odlok, ki je bil sprejet že leta 2006. Mestni svet je z večino glasov zavrnil županov predlog amandmaja, po katerem bi se vrednost točke povišala za tri odstotke. Za vse zavezance enako. Resda je vrednost točke le eden izmed faktorjev izračuna nadomestila in bi se ta občinski davek povečal le za 1,5 do 1,8 evra na stanovanjsko hišo, a so bili svetniki proti.

Bistvena sprememba dokumenta, ki zagotavlja še edina izvirna sredstva lokalnim skupnostim, o katerih lahko same odločajo, je ta, da se evidenca nadomestila usklajuje z registrom nepremičnin tako, da se namembnost stavbnih zemljišč določa glede na dejansko rabo stavb in posameznih delov stavb. Predvideni so vsi ukrepi zemljiške politike: višje nadomestilo za prazne poslovne prostore v starem mestnem jedru, nižje nadomestilo za storitvene dejavnosti v mestnem jedru, višje nadomestilo za najbolj dobičkonosne panoge, kot so denimo trgovski centri.

Ker vrednost točke pri izračunu ostaja enaka, v odlok o proračunu za prihodnje leto niso uvrstili amandmaja za povečanje sredstev na postavki uvajanja potniškega prometa. S povišano vrednostjo točke za tri odstotke bi se nateklo za 200 tisoč evrov več denarja. "S tem denarjem bi naslednje leto lahko vzpostavili eno linijo javnega potniškega prometa od načrtovanih dveh. Ta sredstva bi zadostovala tudi za nakup in vzpostavitev softvera," je svoj predlog amandmaja obrazložil župan Bojan Šrot. Ker tega denarja v letu 2017 ne bo, bodo vzpostavitev prve linije javnega prometa prestavili na leto 2018 ali celo kasneje.