Quantcast
Radio1_v_zivo


Novo šolsko leto v MOL
| 5. 9. 2016 7:06
Število ljubljanskih osnovnošolcev se v šolskem letu 2016/2017 povečuje
Ključne besede:     novo šolsko leto    Ljubljana    osnovnošolci    prvošolčki
Prvošolci. Foto Radio1

Število ljubljanskih osnovnošolcev se v šolskem letu 2016/2017 povečuje, in sicer za 884 učencev v primerjavi s preteklim šolskim letom. Tako se bo na območju Ljubljane izobraževalo 23.759 osnovnošolcev v 1.062 oddelkih. V javne osnovne šole bo vključenih 22.784 učencev, ki bodo razporejeni v 1.019 oddelkov. V šolskem letu 2016/2017 bo v ljubljanskih javnih osnovnih šolah 29 oddelkov več kot v preteklem letu.

V primerjavi s preteklim šolskim letom se bo v šolskem letu 2016/2017 število prvošolcev povečalo za 128, in sicer se bodo 3.103 prvošolci izobraževali v 136 oddelkih v javnih in zasebnih osnovnih šolah na območju Mestne občine Ljubljana. Skupno število oddelkov 1. razreda se bo v šolskem letu 2016/2017 v primerjavi s preteklim letom povečalo za osem.
Povprečno število učencev v posameznem oddelku se bo v primerjavi z lanskim šolskim letom povečalo z 22,2 na 22,4.
V MOL so v preteklih letih neizkoriščene prostore osnovnih šolah uporabili za izvajanje programa predšolske vzgoje. Na podlagi demografskih podatkov, ki napovedujejo povečan vpis otrok v osnovne šole, te prostore ponovno preurejamo in jih namenjamo osnovnošolskim otrokom (leta 2015 OŠ Livada, leta 2016 ZGNL ter predvidoma leta 2017 ali kasneje OŠ Nove Fužine in OŠ Kašelj). Že v preteklih letih so se odzvali na povečane potrebe po dodatnih prostorih v šolah z večjimi infrastrukturnimi posegi (npr. prizidek na šolah OŠ Vižmarje Brod, OŠ Zadobrova, OŠ Kolezija, OŠ Koseze, OŠ Vide Pregarc), ter z urejanjem novih učilnic z manjšimi adaptacijami notranjih prostorov. Tako smo vsako leto povečali število oddelkov v osnovnih šolah; kapacitete šol smo od leta 2008 (944 oddelkov) do letos (1.019 oddelkov) povečali kar za 75 oddelkov.
V letošnjem letu prenavljajo in dograjujejo OŠ Zalog in OŠ Franca Rozmana Staneta. Na OŠ Vižmarje Brod poteka obnova telovadnice z energetsko sanacijo. Na OŠ Trnovo so obnovili jedilnico, na OŠ Miška Kranjca centralno kuhinjo, na OŠ Nove Jarše preuredili hišniško stanovanje v knjižnico, ponovno bo pouk začasno potekal v stari šoli Polje. Na OŠ Ledina, OŠ Bežigrad, OŠ Vič in OŠ Nove Fužine smo obnovili igrišča. Okoli igrišča OŠ Franceta Bevka smo v celoti zamenjali ograjo. Poleg večjih posegov smo v nekaterih šolah z notranjimi adaptacijami pridobili dodatne učilnice in opremo zaradi povečanega vpisa otrok ter dodatne specialne učilnice, in sicer v OŠ Danile Kumar, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Kašelj, OŠ Livada, OŠ Martina Krpana, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Miška Kranjca, OŠ Nove Jarše, OŠ Poljane, OŠ Polje, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Sostro, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Vič in OŠ Vrhovci. V prihodnjih letih imamo v načrtu gradnjo prizidkov oziroma adaptacije prostorov na OŠ Riharda Jakopiča, OŠ n. h. Maksa Pečarja s športno dvorano, OŠ Franca Rozmana Staneta – nadaljevanje v letošnjem letu začete rekonstrukcije, pridobitev novih prostorov na OŠ Zadobrova, OŠ Vrhovci, OŠ Miška Kranjca, OŠ Koseze in OŠ Kašelj (v povezavi z Vrtcem Pedenjped). Investicijski načrt za naprej bo prilagojen dinamiki vpisa otrok v šole.

Večji projekti v osnovnih šolah v letu 2016:
- OŠ Bežigrad – fazna obnova šolskega igrišča (zaključek v septembru 2016);
- OŠ Franca Rozmana Staneta – 1. faza rekonstrukcije objekta (pridobitev novih učilnic, nove kotlovnice, zamenjava vseh oken in vhodne fasade – zaključek v septembru 2016);
- OŠ Ledina – celovita obnova šolskega in otroškega igrišča (zaključek v septembru 2016);
- OŠ Miška Kranjca – preureditev jedilnice s pregrado za potrebe povečanega vpisa in pridobitev nove učilnice (zaključeno v avgustu 2016); celovita obnova centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme (zaključek v septembru 2016);
- OŠ Nove Jarše – za potrebe povečanega vpisa pridobitev nove učilnice z notranjo reorganizacijo in preureditev hišniškega stanovanja v šolsko knjižnico (zaključek v septembru 2016);
- OŠ Trnovo – celovita obnova jedilnice (zaključek v avgustu 2016);
- OŠ Vižmarje Brod – celovita obnova velike telovadnice (notranja prenova, energetska obnova fasadnega ovoja in celovita zamenjava strehe ter pridobitev delilne zavese za izvajanje pouka v dveh skupinah – zaključek v oktobru 2016);
- OŠ Zalog – prizidava za pridobitev treh novih učilnic (urejeni atriji, nov varnostni izhod, povezovalni del z urejenimi garderobami – zaključek v avgustu 2016).

Večji projekti v glasbenih šolah v letu 2016:
- GŠ Moste Polje – celovita prenova PUC Zalog (zaključek v septembru 2016).

MOL v osnovnih šolah načrtuje investicije v naslednje projekte:
- OŠ n. h. Maksa Pečarja – zagotovitev telovadnice za potrebe šole in četrtne skupnosti z zunanjo ureditvijo in parkiriščem – v izvajanju je razpis za izbiro izvajalca GOI del ter dobave in montaže notranje opreme (investicija izgradnje telovadnice se bo predvidoma začela konec leta 2016 in bo zaključena do konca leta 2017);
- OŠ Franca Rozmana Staneta – nadaljevanje štirifazne sanacije z zagotovitvijo manjkajočih šolskih prostorov, selitev kuhinje in jedilnice s pridobitvijo novega večnamenskega prostora, statična in energetska sanacija objekta velike telovadnice (investicija bo zaključena predvidoma leta 2019);
- OŠ Riharda Jakopiča – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov z rekonstrukcijo in dozidavo velike telovadnice, statično sanacijo in reorganizacijo prostorov znotraj obstoječega objekta (investicija se bo predvidoma začela v letu 2017 in bo zaključena leta 2019);
- OŠ Vrhovci – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov z morebitno dozidavo in preureditvijo zaradi novo zgrajene soseske Zeleni gaj na Brdu (investicija se bo predvidoma začela v letu 2017 in bo zaključena leta 2018);
- OŠ Polje – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov z morebitno dozidavo in preureditvijo zaradi novo zgrajenih sosesk Polje III in Polje IV (investicija je vezana na odkup zemljišča, končna odločitev še glede na vpis v naslednjih letih);
- OŠ Zadobrova – rekonstrukcija objekta za pridobitev štirih novih učilnic (predvidena investicija v letu 2017, končna odločitev še glede na vpis v naslednjih letih);
- OŠ Danile Kumar – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov z notranjo reorganizacijo šolskih prostorov in širitev jedilnice (predvidena investicija v letu 2017, končna odločitev še glede na vpis v naslednjih letih);
- OŠ Kašelj – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov s preureditvijo prostorov Vrtca Pedenjped v nove učilnice (predvidena prenova v letu 2017, končna odločitev še glede na vpis v naslednjih letih);
- OŠ Sostro – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov – širitev jedilnice in delna ureditev kuhinje (predvidena prenova v letu 2017, končna odločitev še glede na vpis v naslednjih letih);
- OŠ Šentvid in Gimnazija Šentvid – celovita prenova in trajnostna sanacija (investicija se bo predvidoma začela v letu 2017 in bo zaključena leta 2018);
- OŠ Koseze – izgradnja prizidka B za šolsko knjižnico (investicija se bo predvidoma začela v letu 2017 in bo zaključena do leta 2019);
- OŠ Oskarja Kovačiča – zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov (investicija se bo predvidoma začela v letu 2018 in bo zaključena leta 2019);
- OŠ Kolezija – igrišče na strehi novega prizidka (investicija se bo predvidoma začela v letu 2018 in bo zaključena v letu 2019).
Investicijski načrt za naprej bo prilagojen dinamiki vpisa otrok v šole.

© 2015 Radio Pro 1 d.o.o. | Design by Media Design | Splošni pogoji uporabe | Pravila komentiranja | Raba piškotkov | Za glasbenike | Pravila nagradnih iger | | Seznam predvajanih del