Quantcast
Radio1_v_zivo


Lani Pomgrad uspešno
| 30. 8. 2016 9:16
Delničarji potrdili spremembo imena iz SGP Pomgrad v Pomgrad
Ključne besede:     SGP Pomgrad    delničarji    skupščina    dobiček    gradbišče
 Foto: pomgrad.si
Foto: pomgrad.si

Konec lanskega leta je bilančni dobiček družbe znašal 18 milijonov evrov, od tega znaša dobiček poslovnega leta 3 milijone evrov. Skupina SGP Pomgrad pa je lani imela za 124,5 milijona evrov prihodkov in 4,3 milijona evrov dobička. V prvem polletju letos je družba ustvarila 40,5 milijona evrov prihodkov, skupina Pomgrad pa 57 milijonov. Kar je 10 odstotkov manj, kot so načrtovali. Zaradi boljših obetov za drugo polovico leta pa vseeno napovedujejo uresničitev načrtov na ravni lanskega leta.

Delničarji so se na 23. redni skupščini delničarjev družbe seznanili z letnim poročilom za leto 2015 in sprejeli sklep, da se bilančni dobiček ne razdeli. Potrdili pa so tudi spremembo imena družbe iz SGP Pomgrad d.d. v POMGRAD d.d. Poleg tega so delničarji sprejeli tudi sklep, da je članu nadzornega sveta družbe gospodu Rolandu Tušarju, ki je bil predstavnik interesov delničarjev, z dnem 10. 11. 2015 prenehal mandat člana v nadzornem svetu. Skupščina je soglašala, da nadzorni svet do izteka mandata deluje v obstoječi sestavi.

Že v začetku avgusta je Pomgrad začel s pripravljalnimi deli pred načrtovano obnovo dotrajanega mostu čez reko Dravo v Vuhredu. Vrednost obnove je ocenjena na 3,4 milijona evrov in bo predvidoma končana do konca junija 2018.