Quantcast
Radio1_v_zivo


Zahodna obvoznica
| 20. 5. 2016 7:24
Potrjena najustreznejša varianta
Ključne besede:     Maribor    zahodna obvoznica
 Potrjena najustreznejša varianta za mariborsko zahodno obvoznico.
Potrjena najustreznejša varianta za mariborsko zahodno obvoznico.

Vlada se je  seznanila s predlogom najustreznejše variante za gradnjo mariborske zahodne obvoznice, s katero bi promet s štajerske avtoceste v smeri proti Koroški lahko zaobšel središče Maribora. Cesta, vredna okoli 112 milijonov evrov, naj bi bila zgrajena leta 2022.

Prvi del načrtovane obvoznice od Borove vasi do Kardeljeve ceste je že izrisan, dolgo časa pa je zaradi težav s pridobivanjem soglasij ostajala odprta trasa od Kardeljeve ceste do priključka na štajersko avtocesto, kjer so zdaj večinoma polja in travniki.

Vlada je danes kot najustreznejšo potrdila varianto, ki poteka od krožišča s Kardeljevo cesto v smeri proti jugovzhodu, prečka Cesto v Razvanju in poteka preko obstoječih kmetijskih površin do Tržaške ceste, kjer je predvidena izvedba večjega krožnega križišča. V smeri proti avtocesti prečka regionalno cesto v nadvozu in poteka ob energetskem koridorju, prečka železniško progo Maribor - Zidani most v nadvozu in se z novim priključkom naveže na avtocestni odsek Slivnica - Pesnica.

Načrti za mariborsko zahodno obvoznico segajo že v leto 2008, ko je vlada sprejela sklep o pričetku priprave državnega prostorskega načrta za to navezovalno cesto. Javna razgrnitev je potekala julija 2012, pridobivanje mnenj pa je, zaradi dodatnih usklajevanj z resorji in iskanja optimalne rešitve, potekalo od decembra 2012 do marca 2016.