Radio1_v_zivo


Višje cene najema grobov
| 26. 4. 2016 9:37
Na Ptuju tri pokopališča
Ključne besede:     Ptuj    pokopališče    najemnina za grobove
 Dražje pokopališke  storitve na Ptuju.
Dražje pokopališke storitve na Ptuju.

Z letošnjim letom se je povišala cena letne najemnine za grobove na ptujskem pokopališču, tako enoletni najem enojnega groba stane dobrih 40 evrov, kar je dobre tri evre več, kot je bila cena vse od leta 2009. Stara cena letne najemnine za družinski grob je bila pred potrditvijo nove cene, ki so jo sprejeli ptujski mestni svetniki konec lanskega leta, dobrih 42 evrov, zdaj je treba za tak grob odšteti slabe štiri evre več. "To so cene brez DDV, saj se ta plačuje v državni proračun in ni prihodek družbe," pojasnjuje Alen Hodnik , direktor Javnih služb Ptuj, podjetja, ki je izvajalec javne službe upravljanja pokopališč ter skrbi za urejanje in vzdrževanje pokopališč v ptujski mestni občini. "Na Ptuju urejamo tri pokopališča. Staro mestno pokopališče ima status spominskega parka, delujeta pa staro in novo rogozniško pokopališče, obe na območju četrtne skupnosti Rogoznica. Cena zakupa je enotna, s tem da se na starem mestnem pokopališču najemnina ne zaračunava."

Pojasni še, da z najemnino za grobove vzdržujejo pokopališča, opravljajo prekope, poskrbijo za košnjo zelenic, urejajo in obrezujejo živo mejo, vzdržujejo poti in parkirišča na pokopališču, opravljajo pa tudi vzdrževalna dela na objektih, mrliški vežici in napravah, vodijo kataster pokopališča, skrbijo za čiščenje ter za odstranjevanje odpadkov in snega. "Posebne postavke za vzdrževanje pokopališča ne zaračunavamo, dnevni najem mrliške vežice pa znaša slabih 12 evrov," še doda Hodnik. Staro ptujsko pokopališče, kjer pokopov ni več, bi radi Ptujčani uredili v spominski park, saj je na njem pokopanih tudi nekaj znamenitih Ptujčanov, a denarja za njegovo ureditev v mestnem proračunu kar ne najdejo. To je tudi pokopališče, kjer v dneh spomina na mrtve poteka osrednja spominska slovesnost, in kar kliče po primerni urejenosti.