Radio1_v_zivo


Zaključni račun na Ptuju potrjen
| 19. 4. 2016 7:25
Uspelo jim je oklestiti odhodke
Ključne besede:     Ptuj    zaključni račun
 Na Ptuju lani realizirali večji del načrtovanega proračuna.
Na Ptuju lani realizirali večji del načrtovanega proračuna.

Ptujski mestni svetniki so na  seji med drugim potrdili zaključni račun proračuna za leto 2015. Ta je bil realiziran v višini 26,5 milijona evrov, kar pomeni skoraj 96 odstotkov od tistega, kar so v ptujski mestni hiši načrtovali ob sprejemanju proračuna.

Kot je povedala vodja mestnega oddelka za finance Tanja Farič, je izvrševanje lanskega občinskega proračuna, ki so ga zaradi lokalnih volitev sprejeli šele po novem letu, potekalo tekoče in v skladu s sprejetim dokumentom, s tem da so oktobra sprejeli rebalans v višini 27,7 milijona evrov, ki je prvotno zastavljene cilje znižal za 1,6 milijona evrov.

Od skupaj 26 milijonov evrov načrtovanih prihodkov so jih dosegli 25,5 milijona oziroma 98 odstotkov, dodatno pa jim je uspelo oklestiti tudi odhodke. Teh so načrtovali za 26,8 milijona evrov, realizirali pa so jih skoraj 96 odstotkov oziroma 25,7 milijona evrov. Ptujska občina je leto 2015 končala s 150.000 evri primanjkljaja, luknjo pa je zakrpala tudi s pomočjo dodatnega zadolževanja v višini 630.000 evrov.

Ob tem ko so v lanskem letu uspeli odplačati 830.000 evrov dolgov, so na gospodarskem področju največ denarja, 2,6 milijona evrov, namenili za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja. Ob tem so dokončno uredili podhod pri Borovem ter P&R parkirišče na Zadružnem trgu, nekaj denarja so namenili za gospodarsko javno infrastrukturo, še dobrih sto tisočakov pa so namenili za prenovo javne razsvetljave.

Za dokončanje OŠ Ljudevita Pivka, do katerega bo prišlo letos, so lani namenili 1,6 milijona evrov, za drugo fazo prenove Dominikanskega samostana 1,3 milijona evrov, opravljena je bila tudi energetska sanacija dveh osnovnih šol, 75.000 evrov pa so porabili za obnovo in dograditev gasilskega doma. Približno toliko je stala še ureditev pomožnega nogometnega igrišča, nekaj pa so prispevali k nabavi novega ultrazvoka v ptujskem zdravstvenem domu.

Zeleno luč za potrditev zaključnega računa je prižgal tudi nadzorni odbor občine, ki je po besedah predsednice Sonje Žibrat ugotovil, da je ta pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo oziroma navodili, v njem pa so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.

Sicer pa je mestni svet danes podprl še osnutka sprememb odlokov o načinu opravljanja in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, s katerim namerava med drugim obdobje podelitve koncesije skrajšati s sedanjih 15 na deset let.