Quantcast
Radio1_v_zivo


Krški svetniki popravili proračun
| 15. 4. 2016 17:45
Država ni izpolnila svojih obveznosti, zato je denarja manj
Ključne besede:     Krško    svetniki    proračun    popravek    denar
 Občinski svet Krško
Občinski svet Krško (Foto: Občina Krško)

Na zadnji seji občinskega sveta Krško so svetniki sprejeli zaključni račun za leto 2015, hkrati pa tudi že drugi popravek proračuna za letos. Župan Miran Stanko je rebalans utemeljil z dejstvom, da ne bodo uresničene vse predpostavke, ki so bile zajete ob sprejemanju proračuna. Država namreč še ni izpolnila vseh svojih obveznosti z naslova podpisanih protokolov ob umeščanju jedrskih objektov, kar pomeni, da v proračun 2016 ne bo 2,4 milijona evrov, prav tako je za 1,2 milijona evrov manj davčnih prihodkov.

 

So se pa odločili, da sprejmejo ponudbo države, ki z naslova 23. člena Zakona o financiranju občin omogoča brezobrestno posojilo za 10 let. Najeli bodo 500 tisoč evrov in jih porabili za obnovo vrtca v Leskovcu pri Krškem. Tako so letošnji proračun popravili za 100 tisoč evrov navzgor pri prihodkih in za 2,9 milijona evrov navzgor pri odhodkih.

 

Sicer pa so v krški občini v zadnjem letu prejšnjega programskega obdobja realizirali za 12, 6 milijona evrov naložb. Med večjimi projekti so energetska sanacija OŠ Jurija Dalmatina Krško ter vrtca in telovadnice pri OŠ Koprivnica, 1. faza obnove stadiona Matije Gubca, dosegli so zastavljene cilje na področju širokopasovnih povezav z 2040 priključki, zaključili regijski projekt hidravličnih izboljšav in gradnjo kompostarne ter sanirali plazove v vrednosti 420 evrov.

 

Na zadnji seji so svetniki sprejeli tudi lokalni program za mladino v občini Krško za obdobje 2016 – 2019, letni izvedbeni načrt kulture za letos ter načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje do leta 2019. Niso pa bili soglasni pri imenovanju predstavnikov občine v nadzorni svet podjetja Kostak. Svetniki namreč niso sprejeli predloga župana, da bi občino še naprej zastapala dosedanja člana - direktorica občinske uprave Melita Čopar ter svetnik in vidni član SLS Jože Slivšek, saj je bil z njunim delom zadovoljen. O drugih predlogih niso glasovali, ker o njih pred tem ni razpravljala mandatno-volilna komisija.