Radio1_v_zivo


Povprečnina vsaj 536 evrov
| 23. 12. 2015 14:53
Dolenjske in belokranjske občine na skupni seji soglasne
Ključne besede:     povprečnine    dolenjske in belokranjske občine    
 Skupna seja občinskih svetov dolenjskih in belokranjskih občin
Skupna seja občinskih svetov dolenjskih in belokranjskih občin

Na pobudo novomeškega župana Gregorja Macedonija so se v Dolenjskih Toplicah na skupni seji sestali občinski sveti 15-ih občin – Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. Podobne seje so potekale že v petih regijah in sicer z eno samo točko dnevnega reda – opozoriti državo, da krši zakone, ki jih je sama sprejela in še vedno veljajo.

 

V prvi vrsti gre za povprečnino, ki jo je letos znižala na 522 evrov, kljub temu da stroški občinam naraščajo. Tudi zaradi dviga plač javnim uslužbencem in drugih dejavnikov, na katere občine ne morejo vplivati, ker jih določa država. To pa pomeni, da se znižuje kakovost življenja občanov, pa tudi za naložbe ni več denarja, saj še zakonsko določenih postavk ne bodo mogle poravnati.

 

Na sinočnji skupni seji so zato odločno in soglasno nasprotovali potrjeni višini povprečnine, načinu izravnave sredstev nad primerno porabo in opredelitvi sredstev za sofinanciranje investicij občinam, kot jih določajo 54. člen, 55. člen in 56. člen sprejetega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017.

 

Zahtevajo, da povprečnina na prebivalca znaša vsaj 536 evrov, kar je še vedno 100 evrov manj, kot jim pripada po zakonu. Razumejo namreč, da je kriza, zato so pripravljeni za nekaj let na nižjo povprečnino, vendar ne na nižanje v nedogled, ob tem pa se višajo stroški. Nadalje zahtevajo, da se 55. člen črta, in v 56. členu naj se del sredstev za sofinanciranje naložb v občinah zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela sredstev za sofinanciranje naložb iz leta 2015. V letu 2017 pa se del sredstev za sofinanciranje naložb prav tako zagotavlja v višini 4% skupne primerne porabe občin.

 

Te sklepe so svetniki vseh 15 občin soglasno sprejeli, nihče se ni vzdržal, le en glas je bil proti. S podpisi vseh županov jih bodo poslali državnemu zboru, predsedniku vlade Miru Cerarju in finančnemu ministru Dušanu Mramorju.