Radio1_v_zivo


Prenovljena Baroničina hiša
| 23. 12. 2015 12:15
Za raziskovalno in študijsko dejavnost FERI
Ključne besede:     Baroniina hiša    FERI; raziskave
 Revitalizacija spomenika „Baroničina hiša“
Revitalizacija spomenika „Baroničina hiša“

Z revitalizacijo Baroničine hiše do potrebnih prostorov za raziskovalno in študijsko dejavnost FERI

Osnovni cilj prenove secesijske stavbe Baroničina hiša je bila njena ohranitev, prav tako pa tudi prilagoditev objekta današnjemu času in njegovi novi namembnosti, to je raziskovalni in študijski dejavnosti FERI.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI) je danes, 22. decembra 2015, svečano odprla obnovljeno secesijsko stavbo »Baronič...ina hiša«, raziskovalnega centra FERI. Namen investicije, vredne približno 2.150.000 evrov, je zagotovitev potrebnih površin, predvsem za izvajanje raziskovalne dejavnosti, delno pa tudi študijske dejavnosti fakultete. Baroničina hiša, ki je bila zgrajena leta 1903, spada med najlepše in najčistejše ohranjene secesijske stavbe v Mariboru, obnova tega historičnega objekta, pa obuja tudi zavest o pomenu revitalizacij kulturnih in zgodovinskih spomenikov. Baroničina hiša je vpisana v Register kulturne dediščine Slovenije.

Baroničina hiša, ki spada med najlepše in najčistejše ohranjene secesijske stavbe v Mariboru, je izredno ambiciozno zasnovana arhitektura Fritza Friedrigerja. Osnovni cilj prenove Baroničine hiše je bila ohranitev hiše in vzpostavitev primarne vizualne in materialne pojavnosti spomenika, prav tako pa tudi prilagoditev objekta današnjemu času in standardom ter njegovi novi namembnosti – za raziskovalne in študijske dejavnosti FERI.