Quantcast
Radio1_v_zivo


Mestni občini Kranj negativno mnenje Računskega sodišča!
| 22. 12. 2015 10:49
Računsko sodišče o (ne)pravilnosti poslovanja MOK v letu 2012
Ključne besede:     Kranj    MOk    Računsko sodišče    negativno mnenje    financiranje
Kranjsko leto 2012 je bilo pod drobnogledom Računskega sodišča

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Mestne občine Kranj v letu 2012 v delu, ki se nanaša na upravljanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, investicijske odhodke, zadolževanje, projekte javno-zasebnega partnerstva ter druge preveritve, in Mestni občini Kranj izreklo negativno mnenje.

Postopki upravljanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem so bili pomanjkljivi, saj v postopku niso bili izdelani posamezni dokumenti (npr. posamični program, cenitve), ali pa je občina uporabila nepravilne metode za ravnanje s premoženjem. Občina je pomanjkljivo izvedla tudi postopke dodelitve tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju kulture, glavna nepravilnost pri teh postopkih je bila, da nista bila določena način uporabe in pomen posameznih meril za izbiro prejemnikov sredstev, poleg tega ni bil razviden način ocenjevanja in vrednotenja. Občina je izvajalcema športnih programov dodelila ure za uporabo dvorane v skupni vrednosti 212.808 evrov brez javnega razpisa. Pri investicijskih odhodkih v več primerih, v skupnem znesku 771.883 evrov, ni bil izveden ustrezen postopek javnega naročanja. V primeru prostorov za knjižnico se je občina dogovorila za nakup dodatnih prostorov in izvedbo dodatnih del, za kar je skupaj porabila 2.150.058 evrov (v letu 2012 pa 1.732.651 evrov), ne da bi se z izvajalci pogajala o ceni prostorov in del.

Pri izvedbi projekta postavitve večnamenske dvorane s pokritim drsališčem z ustanovitvijo stavbne pravice občina ni izvedla ustreznih postopkov, saj bi morala v letu 2006 postopek gradnje in najema še nezgrajene dvorane, za katero bo v obdobju 11 let plačala 1.774.080 evrov najemnine, izvesti v skladu z Zakonom o javnih naročilih. V letu 2012 pa bi morala postopek izbire zasebnega partnerja za vsebinsko enak projekt izvesti v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Poleg tega sta občinski svet in župan z odločitvijo o podelitvi stavbne pravice, ki je bila sprejeta v letu 2012, začela pa naj bi veljati šele leta 2017, ko se izteče stavbna pravica iz leta 2006, posegla v mandatno obdobje novega občinskega sveta in župana, za kar jima javnofinančni predpisi niso dajali podlage.

Občina je v letu 2008 sprejela odločitev za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za gradnjo in upravljanje telovadnice pri Podružnični šoli Žabnica, ne da bi prej proučila druge možnosti izvedbe projekta (npr. lastna investicija, financirana iz proračuna ali z zadolžitvijo), poleg tega je bila odločitev sprejeta brez seznanitve z bistvenimi podatki o projektu (npr. najemnina za uporabo telovadnice, kakšna tveganja nosi zasebni partner, ni bila znana vrednost zemljišč, ki jih občina vlaga v projekt javno-zasebnega partnerstva). Občina bo v 15 letih za uporabo telovadnice in nadomestila zaradi povečanja tržne vrednosti nepremičnine po prenehanju stavbne pravice zasebnemu partnerju plačala okvirno 1.818.640 evrov. Tudi v letu 2012 je bila odločitev za prenos koncesije na novega zasebnega partnerja sprejeta na podlagi pomanjkljivih informacij (tako o novem zasebnem partnerju kot glede možnosti predčasnega odkupa telovadnice).

Glavni nepravilnosti na področju financiranja svetniških skupin sta bili poraba v znesku 9.095 evrov za namene, ki niso povezani z delom občinskega sveta ter plačilo računov v skupnem znesku 4.661 evrov za strokovne in administrativne storitve, ki naj bi jih v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi opravljala občinska uprava. Izpostavili smo tudi, da v internih aktih občine ni določena omejitev stroškov uporabe službenih mobilnih telefonov.

Računsko sodišče je Mestni občini Kranj podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

 

Mestna občina Kranj pojasnjuje:

Računsko sodišče ni odkrilo velikih nepravilnosti, večinoma gre le za priporočila. Trenutno veljavni zakon ne dopušča nekaterih omejitev, ki jih je priporočilo sodišče, zato jih v celoti ne moremo uveljaviti. Bomo pa priporočila, kjer je to mogoče, upoštevali.

© 2015 Radio Pro 1 d.o.o. | Design by Media Design | Splošni pogoji uporabe | Pravila komentiranja | Raba piškotkov | Za glasbenike | Pravila nagradnih iger | Volilna pravila | Seznam predvajanih del