Radio1_v_zivo


Pravičnejša delitev stroškov
| 11. 11. 2015 9:29
Novi izračuni stroškov za ogrevanje
Ključne besede:     Ogrevanje    Energetika Celje    delilniki    novi pravilnik
 energetika
Na Energetiki Celje niso izvajalci delitve stroškov ogrevanja.

Ta mesec je začel veljati novi pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za ogrevanje v blokih in drugih stavbah. Pravilnik naj bi prispeval k pravičnejši delitvi stroškov ogrevanja med stanovalci. Zdaj je namreč prihajalo do problemov v tistih blokih, kjer se je ogrevalo le nekaj stanovanj. Zato se tam, v tistih objektih, kjer deluje vse tako, kot mora, ne bo spremenilo nič. Gre samo za to, da pravilnik vsebuje nekaj varovalk v primeru velikih odstopanj, medtem ko osnovni algoritem delitve stroškov ostaja enak. Izvajalec delitve mora preveriti le morebitna odstopanja.

 

Navajamo tri primere.

 

Po novem pravilniku se stroški ogrevanja v primeru, če se ogreva manj kot polovica stanovanj, razdelijo glede na delež ogrevane površine stanovanja.

 

Če pa je delež iz porabe vsaj enega posameznega dela stavbe, ki izhaja z delilnika, večji od petkratnika povprečja celotne stavbe, mora izvajalec stroške deliti po ogrevani površini. Nato pa preveriti delovanje delilnikov, lastniki pa morajo zagotoviti pregled ogrevalnega sistema. Če pa se več kot polovica stanovanj le malo ogreva oziroma se sploh ne ogreva, se bo obračun v celoti izvedel po površini stanovanj.

 

Če pa bo stanovanj z malo porabo manj kot polovica, potem se bo obračun izvedel po delilnikih.