Radio1_v_zivo


Grad mora ostati brežiški
| 7. 4. 2010 13:33
Župan in svetniki so poslali apel državi
Ključne besede:     brežiški grad    Attemsi    svetniki    župan
grad
Brežiški grad je kulturni spomenik državnega pomena in to mora ostati.

Ivan Molan, župan Občine Brežice
PRENESI DATOTEKO
o pozivu državi
Ivan Sušin, svetnik SLS
PRENESI DATOTEKO
o svojem predlogu

Brežiški grad je od leta 1993 v zapletenem postopku vračanja dedičem nekdanjih lastnikov – grofov Attemsov. Leta 1945 so jim grad zaplenili, ker so bili prepoznani kot vojni zločinci. Postopek se je začel zapletati, ko je dedičem leta 1993 uspelo dokazati, da se jim je zgodila krivica. Po sklepu sodišča iz leta 2007 so grad dobili nazaj, vendar še ni določena oblika – ali bo vračilo v naravi ali bo odškodnina. Še vedno teče tudi revizijski postopek, ki se lahko vleče nekaj let.

Na zadnji seji občinskega sveta je brežiški župan Ivan Molan predlagal svetnikom, da bi na Ministrstvo za kulturo naslovili poziv, naj država aktivno sodeluje v prizadevanjih, da ohranijo brežiški grad, saj je kot spomenik državnega pomena neprecenljive vrednosti. Hkrati tudi pozivajo ministrstvo, da z brežiško občino čimprej podpiše pogodbo in ji dodeli sredstva v višini 1,2 milijona evra, ki so ji bila odobrena na razpisu za celovito obnovo gradu.

Svetniki so županov predlog podprli, Ivan Sušin (SLS) pa je želel dodati še svojega, in sicer da občina in država skupaj čimprej skušata navezati stike z dediči grofa Attemsa in z njimi doseči zunajsodno poravnavo. Vse stroške, ki bi s tem nastali, pa mora pokriti država.

V bojazni, da bi s tem občina prevzela tudi kakšne finančne posledice, svetniki Sušinovega sklepa niso podprli. Izpostavili so dejstvo, da občina ni tista, ki je grad grofom Attemsom vzela, zato tudi ne more nositi finančnih posledic. Lastnica gradu je občina postala šele po zakonu iz leta 1999, ker je v njem javni zavod Posavski muzej, prej je bila lastnica država. In država ima tudi SOD (Slovensko odškodninsko družbo), ki poplačuje odškodnine.

Kljub enotnemu mnenju, da se grad ne sme vrniti v naravi, pa nekateri svetniki iz opozicije niso mogli zadržati očitkov, da jim je župan vse od lani prikrival zaplete okoli gradu. Župan te očitke zavrača in pravi, da tudi sam ni bil z vsem dobro seznanjen, saj je že četrti župan, odkar poteka postopek vračanja, ki še vedno ni končan.