Radio1_v_zivo


Dopolnitev ali stečaj
| 13. 6. 2012 7:52
Kraški zidar ima 15. dni časa
Ta teden naj bi 90 od dobrih 300 zaposlenih dobilo odpoved rednega delovnega razmerja. Dodatnih 23 delavcev pa se bo ali upokojilo ali pa prenehalo delo za določen čas.
Ta teden naj bi 90 od dobrih 300 zaposlenih dobilo odpoved rednega delovnega razmerja. Dodatnih 23 delavcev pa se bo ali upokojilo ali pa prenehalo delo za določen čas.

Koprsko okrožno sodišče je upravo Kraškega zidarja pozvalo, naj dopolni predlog za začetek prisilne poravnave, ki ga je vložila v ponedeljek Če tega v 15 dneh po prejemu sklepa ne bo storila, bo sodišče zavrglo predlog za začetek postopka prisilne poravnave in izdalo sklep o začetku stečajnega postopka. Uprava Kraškega zidarja mora predlog za začetek postopka prisilne poravnave dopolniti tako, da predloži seznam dolžnikovih ločitvenih upnikov, ki bo vseboval tudi opis premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, načrt finančnega prestrukturiranja ter poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja.