Quantcast
Radio1_v_zivo


Obnova knjižnice
| 26. 10. 2011 13:36
Gradbeno dovoljenje za prvo fazo
Ključne besede:     Ketiš Boris    gradbeno dovoljenje    knjižnica    gradnja    prav faza
Knjižnica
Investicija je ocenjena na 21,8 milijona evrov.

Mestni občini Maribor je bilo izdano gradbeno dovoljenje za prvo fazo obnove in dograditve osrednje mariborske knjižnice. Investicija je ocenjena na slabih 22 milijonov evrov.

Na podlagi sklepa vlade, bo Ministrstvo za kulturo projekt sofinanciralo z 10 milijoni evrov. Manjkajoči del finančnih sredstev bo morala zagotoviti občina sama.

Projekt se bo izvajal v dveh fazah. Po navedbah Borisa Ketiša, vodje projektne pisarne na MOM, zaradi tega, ker bodo tako pridobili na času. Ko se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje za drugo fazo, bo gradnja že lahko potekala. Začela pa naj bi se takoj, ko bo gradbeno dovoljenje pravnomočno ter bo občina pridobila sklep o sofinanciranju s strani Ministrstva za kulturo.

Gradnja bo po predvidenem terminskem planu potekala 11 mesecev.