Radio1_v_zivo


Oglaševanje
UREDNIŠTVO
REGIONALNA UREDNIŠTVA
REGIONALNA UREDNIŠTVA

LJUBLJANA
Radio 1
Stegne 11 b
1000 Ljubljana
Tel.: 01 242 56 54 
Vodja studia: Monika Tavčar
monika.tavcar@radio1.si

 

  
0

 

GORENJSKA
Stritarjeva 6
4000 Kranj
Tel.: 08 387 93 46
Vodja studia: Sergeja Valjavec 

sergeja.valjavec@radio1.si

 

  
0

 

VRHNIKA - GROSUPLJE
Radio 1 Orion
Požarnice 78h

1351 Brezovica
Tel.: 041 260 679
Vodja studia: Anja Sedej
anja.sedej@radio1.si

 

  
0

 

LITIJA
Radio 1 Geoss
Valvazorjev trg 3
1270 Litija
Tel.: 041 682 146
Vodja studia: Jože Mahkovec
joze.mahkovec@radio1.si

 

  
0

 

NOVO MESTO
Radio 1
Rozmanova cesta 34
8000 Novo mesto
Telefon: 07 393 44 05
Vodja studia:
Lidia Zbašnik
lidia.zbasnik@radio1.si

 

  
0

 

KOPER, NOVA GORICA IN KRAS
Radio 1, d. o. o.
Šmarska cesta 7a
6000 Koper
Telefon: 08 387 93 23
Vodja studia: Gavrilo Stojanović

gavrilo.stojanovic@radio1.si 

 

 

 
0

 
   

MARIBOR
Radio1, d.o.o.
Glavni trg 2
2000 Maribor
Tel.: 02 230 21 03
Vodja studia: Marjana Puhman
marjana.puhman@radio1.si

 

  
0

 

VELENJE
Kidričeva 2b
Velenje
Tel.: 03 898 68 02
Vodja studia: Robert Jelen
robert.jelen@radio1.si

 

  
0

 

RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 620 88 80 / 051 435 340
Vodja studia: Slavica Pečovnik Urh
slavica.pecovnik@radioradlje.si 

 

 

 

CELJE
Radio 1 Celje
Lava 7
3000 Celje
Tel.: 03 490 39 28
Vodja studia: Nataša Leskovšek
natasa.leskovsek@radio1.si 

 

  
0

 

RIBNICA
Radio 1 Ribnica
Vrvarska 3
1310 Ribnica
Tel.: 01 836 98 16 / 041 536 889
Vodja studia:
Marko Modrej
marko.modrej@radio1.si  

 

  
0

 

ČRNOMELJ
Radio 1 Odeon
Semiška cesta 4
8340 Črnomelj
Tel.: 07 35 67 810
Vodja studia:
Aleksander Riznič
aleksander.riznic@radio1.si

 

  
0

 

LJUTOMER
Prešernova ulica 3
9240 Ljutomer
Tel.: 02 584 85 30
Vodja studia:
Renata Žlebič
renata.zlebic@radio1.si

 

  
0