Quantcast
Radio1_v_zivo


Snaga pripojena k Vo-Ki
| 14. 2. 2019 16:43
Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so soglašali s pripojitvijo družbe Snaga k družbi JP VODOVOD–KANALIZACIJA
Ključne besede:     Snaga    Vo-Ka    pripojitev    nove cene
Fotografija je simbolična.

Danes so se na seji skupščine sešli družbeniki Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., ki so podali soglasje k pripojitvi družbe Snaga d.o.o. k družbi JP VODOVOD–KANALIZACIJA d.o.o. Nova družba se bo po pripojitvi s skrajšanim imenom imenovala JP VOKA SNAGA d.o.o.

V razpravi in odločanju o soglasju k pripojitvi družbe Snaga d.o.o. k družbi JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. je bila izpostavljena zlasti finančna in kapitalska stabilnost poslovanja pripojene družbe ter sinergijski učinki tovrstne združitve, ki se bodo med drugim odrazili tudi v enotnem strateškem nastopu družbe na področju komunalnih dejavnosti. Nova, s pripojitvijo nastala družba, se bo imenovala JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. oziroma skrajšano JP VOKA SNAGA d.o.o. s sedežem na Vodovodni cesti 90. Nova družba bo poslovala na štirih glavnih lokacijah in sicer: Vodovodna cesta 90, Cesta dveh cesarjev – RCERO in Avtopark – Remont, Cesta v Prod – Centralna čistilna naprava ter Saveljska cesta 1- Vodarna Kleče. Za zaposlene družbe Snaga s pripojitvijo na družbo JP Vodovod – Kanalizacija vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ostanejo v celoti enake.

V nadaljevanju je zasedal Svet ustanoviteljev in obravnaval Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 in Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za obdobje 2019 – 2021 ter Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019 – 2021.

V razpravi je bilo ugotovljeno, da so bili na področju izvajanja gospodarskih javnih služb v zadnjih letih izpeljani številni uspešni projekti in uvedene mnoge izboljšave. V Snagi so na področju izvajanja storitev v zadnjih letih dosegli izjemen napredek. Bistveno so nadgradili sistem ravnanja z odpadki in poskrbeli, da so storitve do uporabnikov prijazne in učinkovite. Uvedli so sistem ločenega zbiranja od vrat do vrat za štiri vrste odpadkov, ki je pripomogel k izvrstnim rezultatom: najvišjemu deležu ločeno zbranih odpadkov med evropskimi prestolnicami. V središču Ljubljane odpadke zbirajo v podzemnih zbiralnicah na 66 lokacijah, še uporabne predmete pa k novim lastnikom usmerjajo prek Centra ponovne uporabe, kjer so odprli tudi prvo enoto Snagine brezembalažne trgovine, samopostrežnega Berta. Snaga upravlja tudi najsodobnejši in največji center za predelavo odpadkov v tem delu Evrope – RCERO Ljubljana. V projekt je vključenih že 58 občin.

Uporabniki so deležni visoke kakovosti storitve tudi pri oskrbi s pitno vodo in odvajanju ter čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, saj v JP Vodovod-Kanalizacija skrbijo za nemoteno oskrbo uporabnikov 24 ur na dan, vse dni v letu. Poleg rednega vzdrževanja in obnov so v zadnjih letih največ aktivnosti namenili velikemu kohezijskem projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, za katerega je Evropska komisija leta 2017 odobrila financiranje. Trenutno potekajo dela na vseh treh delih tega velikega projekta.

Župani so poudarili pomembnost visokega standarda kakovosti izvajanja storitev za občane.

JP Vodovod-Kanalizacija v elaboratu za izračun cen storitev v povprečju ne presega uskladitve za 5 odstotkov pri znesku na položnicah uporabnikov, kar pomeni, da se bo povprečna položnica za oskrbo s pitno vodo in ravnanjem z odpadno vodo za uporabnike, ki predstavljajo večino, v enodružinskih hišah v povprečju spremenila za 0,71 EUR, iz sedanjih 23,88 EUR na 24,59 EUR, za uporabnike v večstanovanjskih enotah pa v povprečju za 0,73 EUR, iz sedanjih 15,87 EUR na 16,60 EUR. Cene bodo začele veljati s 1. marcem 2019.

Po triletnem obdobju nespremenjenih cen se bodo predvidoma s 1. marcem 2019 v občinah, kjer Snaga izvaja gospodarske javne službe zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, cene v povprečju spremenile za 22 odstotkov. Povprečna položnica za ravnanje z odpadki, ki je med najnižjimi v Sloveniji, se bo v povprečju spremenila za 1,65 EUR, iz sedanjih 8,20 EUR na 9,85 EUR na gospodinjstvo. Cene storitev, ki jih izvaja Snaga, in izhajajo iz obravnavanih elaboratov, bodo veljale za triletno obdobje.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet želi povečati število uporabnikov terminskih vozovnic s ciljem večanja števila uporabnikov javnega prometa, saj se imetniki terminskih vozovnic praviloma pogosteje odločajo za uporabo javnega prevoza. S tem se tudi manjša uporaba osebnega avtomobila, s čimer sledimo ciljem Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana. Iz navedenih razlogov je Svet ustanoviteljev potrdil spremembo cene enkratne vrednostne vozovnice za drugo in tretjo območje, pri čemer le-ta za 2. območje predstavlja povišanje za 0,15 EUR, kar pomeni, da nova cena vozovnice za 2. območje znaša 1,75 EUR, sprememba cene vozovnice za 3. območje pa predstavlja povišanje za 0,20 EUR, kar pomeni, da nova cena vozovnice za 3. območje znaša 2,70 EUR. Vozovnici za 2. in 3. območje vključujeta ceno prevoza z možnostjo prestopanja brez doplačila v roku 90 minut na vse linije LPP. Sprememba cen vozovnic na integriranih linijah LPP prične veljati 1. aprila 2019.

© 2015 Radio Pro 1 d.o.o. | Design by Media Design | Splošni pogoji uporabe | Pravila komentiranja | Raba piškotkov | Za glasbenike | Pravila nagradnih iger | | Seznam predvajanih del