Quantcast
Radio1_v_zivo


Vizija Šentruperta
| 23. 4. 2010 5:37
Prepoznavni po turizmu in prireditvah
Vrtec Šentrupert
Vrtec Šentrupert

Rupert Gole, župan Šentruperta
PRENESI DATOTEKO
o viziji občine

»Občino Šentrupert bo odlikovalo urejeno in prijetno bivalno okolje. Prepoznavna bo po turizmu in prireditvah, temelječih na običajih in tradiciji, kulturi ter lepi pokrajini. Gospodarski razvoj bo poudarjal obrt, mala podjetja, eko-kmetovanje in dopolnilne dejavnosti. Občina bo v okviru skupnih projektov sodelovala predvsem s sosednjimi občinami v Mirnski dolini,« je vizija prebivalcev šentrupertske občine.

Vizija in strategija sta postavljeni na pet stebrov: gospodarstvo, promet, izobraževanje in komunikacije, okolje ter kakovost življenja. Najpomembnejši problemi v občini so bili in ostajajo prometna infrastruktura, gospodarstvo in komunalna infrastruktura. Ob tem je treba poudariti, da se je prometna infrastruktura v zadnjih treh letih izboljšala; lokalna cesta Prelesje–Šentrupert je obnovljena, intenzivna dela potekajo na državni cesti Slovenska vas–Šentrupert. Občina tudi sicer načrtno obnavlja lokalne ceste, ki so zaradi dotrajanosti potrebne obnove in vodijo na bližnje griče ter v tamkajšnje vasi. Predvsem naklonjenost trajnostnemu razvoju je dobra popotnica županu Občine Šentrupert Rupertu Goletu, ki pri pripravi projektov daje temu poseben poudarek. Tako bo občina dobila v celoti lesen vrtec, ki ga bo do jeseni zgradila Jelovica, vrtičkarji pa se bodo vanj vključili prihodnje leto. Vrtec bo imel v kleti tudi prvo kurišče na lesno biomaso v Šentrupertu. Lesna biomasa je sicer po mnenju župana Ruperta Goleta prihodnost Mirnske doline, ki naj bi na območju nekdanje vojašnice na Puščavi dobila logistični center za lesno biomaso, kjer bi jo predelovali, obdelovali in tržili.